top of page

Gyrstinge Vandværk

Anchor 1
Om

Et alment vandforsyningsanlæg, stiftet i 1907.


Gyrstinge Vandværk forsyner 240 forbrugere i Gyrstinge og omegn med frisk vand.

vandværk.png

Alle forbrugere har elektroniske vandmålere, som kan fjernaflæses fra en speciel bilantenne.

 

Vandværket kører flere gange om året rundt i hele området og aflæser målerne automatisk.

Screenshot 2022-07-14 161521.png

De fleste forbrugere har Multical 21 måler installeret.
 

Med denne måler får den enkelte forbruger bedre overblik over forbrugssituationen og advarsler om læk eller ekstraordinært forbrug.

 

Se hvordan du aflæser dit vandforbrug og evt. alarmer her

Bestyrelse

Kontakt

vand

Ole Olsen
Formand

tlf. 2047 4429

Ved fare for forurening, konstateret ledningsbrud eller udfald på værket, skal Niels E. Pedersen eller bestyrelsen kontaktes.

Niels E. Pedersen
Næstformand

tlf. 4160 4140

Lars Jørgensen
Sekretær

tlf. 4214 0203

Jørgen Jensen
Bestyrelsesmedlem

Johnny Hansen
Bestyrelsesmedlem

Sigrid Pedersen
Kasserer

Alstedvej 80, 4173 Fjenneslev
kontakt@fgvand.dk
tlf. 2226 9409

Bestyrels & Kontakt
Kontakt
Referater

Referater fra generalforsamlinger

Flytning og ejeskifte

Flytning og ejerskifte

hand-water-hand-in-hand-female-163762.webp

Ved flytning og ejerskifte laver Gyrstinge Vandværk ikke slutafregning, men det skal håndteres af køber og sælger via refusionsopgørelsen.

 

Kasseren skal informeres om ejerskifte med oplysning om ny ejers kontakt- og betalingsoplysninger så fremtidige opkrævninger sker korrekt. Bemærk ved udlejning er det ejer der opkræves og hæfter for forbrug.

Vedtægter, regulativ, takstblad, regnskab og referat fra generalforsamling til nye forbrugere findes her på siden.

Sløjfning af gamle brønde og boringer

Ringsted Vandsamarbejde lukker ubenyttede brønde og boringer

 

Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer. Selv om de virker uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet

 

De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer.

Er der en brønd eller boring på din ejendom?

bottom of page